1. skuzzlebutt

    Imagine all the attention this chick would get if she were actually hot.

    Stel je voor alle aandacht die dit kuiken zou krijgen als ze waren eigenlijk heet.

Leave A Comment