superficial

  1. skuzzlebutt

    Imagine all the attention this chick would get if she were actually hot.

    Stel je voor alle aandacht die dit kuiken zou krijgen als ze waren eigenlijk heet.

Leave A Comment