Kim & Kourtney Kardashian celebrates her birthday at Philippe (10/22)