Kim Kardashian Wants You to Watch Her ‘Hook Up’ – Wait. Again?