Katherine Heigl in a bikini, this time less Sasquatchy