Corey Haim turned down Celebrity Rehab last week

Tags: Corey Haim, Drugs, RIP
0